محل تبلیغات شما
نقش جوانان درتأمین صلح جمعه خان خراسان‌پور دانشجوی، تِرمِ پنجم دانش‌کده‌ی حقوق وعلوم ی دانش‌گاه‌غرجستان ۵ حوت (اسفند) ۱۳۹۸ بیاکه نوبتِ صلح است و دوســـتی وعنایت به‌شرطِ آن‌که نگوییم از آن‌چه رفت حکایت (سعدی) مقدمه برادری دراسلام، ایجاب می‌کند، دو نفری‌که باهم اختلاف دارند. باهم صلح و آشتی کنند، جامعه‌ی اسلامی، جامعه‌ای است هم‌آهنگ وهم‌کار، و در برابر افرادش وظایف و مسوولیت‌هایی را به‌عهده دارد.

نقش جوانان در تأمین صلح

نامه‌ به بزرگانِ یفتل پایان

برگزیده‌ای ازکتاب سرگذشت زبان فارسی در صد سال پسین وچند مقاله‌ی دیگر، اثرِ:نجم(کاویانی)

صلح ,باهم ,جوانان ,نقش ,نفری‌که ,دارند ,نقش جوانان ,و آشتی ,صلح و ,باهم صلح ,آشتی کنند،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها